Dịch vụ làm visa Campuchia

Dịch vụ làm visa Camuchia

Với thủ tục đơn giản, thời gian nhanh chóng, Visa Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành visa đến Campuchia trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trường hợp xin visa Campuchia chỉ dành cho những quốc tịch Việt Nam muốn lưu trú dài hạn trên 30 ngày hoặc người nước ngoài , vì theo quy định, người Việt Nam được miễn visa Campuchia với thời gian lưu trú dưới 30 ngày.

Dịch vụ làm visa Campuchia

Dịch vụ làm visa Campuchia

I/ Visa Campuchia cho khách quốc tịch VN
-Hộ chiếu gốc

-2 hình 4×6 nền trắng quốc tế

Giá trị visa 1 năm nhiều lần

thời gian 6-7 ngày làm việc có kết quả

II/ Visa du lịch Campuchia cho khách Nước Ngoài
– Hộ chiếu gốc

-2 hình 4×6 nền trắng quốc tế

thời gian 2 ngày làm việc có kết quả

III/ Visa Campuchia cho khách Nước Ngoài
-Hộ chiếu gốc

-2 hình 4×6 nền trắng quốc tế

thời gian 6-7 ngày làm việc

visa 1 năm nhiều lần, lưu trú tối đa 28 ngày