Tag: đăng ký giấy phép kinh doanh kinh doanh qua mạng

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh qua mạng

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh qua mạng

Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng.

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh qua mạng

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh qua mạng

Theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP kể từ ngày 1/1/2014 các cá nhân hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử dưới hình thức bán hàng online nhưng chưa đăng ký sẽ có thể bị phạt từ 10 – 100 triệu.

Để giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý, Chúng tôi xin cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh qua mạng, thủ tục đơn giản giúp đẩy nhanh việc được cấp phép kinh doanh trong thời gian nhanh nhất.

Dễ dàng giải quyết những vấn đề khó khăn trong quá trình xin giấy phép Quý khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép
Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép
Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép
Tư vấn các vấn đề khác có liên quan
Dịch vụ Xin cấp phép kinh doanh qua mạng tại Chúng tôi

Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu mà khách hàng cung cấp;
Đại diện cho quý khách hàng tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nộp, rút và nhận kết quả Hồ sơ;
Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng.