Tag: quảng cáo trên truyền hình

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Quảng cáo có thể thực hiện trên nhiều phương tiện va hình thức khác nhau như: Quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên báo chí hoặc Internet…Tuy nhiên quảng cáo trên truyền hình là một trong những hình thức quảng cáo phổ biến nhất hiện nay bởi hiệu quả mà nó mang lại là vô cùng rộng khắp.

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình

Muốn thực hiện quảng cáo thì các tổ chức, cá nhân buộc phải tiến hành lậphồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình tại các cơ quan có thẩm quyền. Nhà nước cũng có những quy định rất cụ thể các sản phẩm, dịch vụ cần phải xin giấy phép trước khi tiến hành, bao gồm:

– Mỹ phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người;

– Trang thiết bị y tế, sinh phẩm y tế và vắc xin;

– Thuốc dùng cho con người( thực phẩm chức năng);

– Dịch vụ khám, chữa bệnh;

– Thực phẩm;

– Hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng.

Trình tự thực hiện xin giấy phép quảng cáo truyền hình

– Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Cơ quan nhà nước tiếp nhận và giải quyết hồ sơ;

– Tiến hành cấp phép quảng cáo cho người nộp hồ sơ.

Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo truyền hình:

– Đối với quảng cáo thực phẩm:

+ Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Giấy cống bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm;

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP;

+ Giấy đăng ký kinh doanh;

+ Kịch bản quảng cáo;

+ Đĩa CD.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục/Chi cục ATVSTP.

– Đối với quảng cáo dược phẩm( thuốc):

+ Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam;

+ Kịch bản quảng cáo;

+ Đĩa CD.

Cơ quan tiếp nhận: Cục quản lý Dược – Bộ YT.

– Đối với quảng cáo mỹ phẩm:

+ Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam;

+ Kịch bản của thước phim quảng cáo;

+ Đĩa CD.

Cơ quan tiếp nhận: Cục quảng lý dược Bộ YT.