Tag: visa Qatar

Dịch vụ làm visa Qatar

Dịch vụ làm visa Qatar

I. HỒ SƠ DU LỊCH :

SỔ TIẾT KIỆM

HỘ CHIẾU

HÌNH

HDLD, BẢNG LƯƠNG, ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

THỜI GIAN LÀM VIỆC : 15 – 24 NGÀY

Kiểm tra hồ sơ báo lại chi tiết

THỜI HẠN VISA 3 THÁNG
LƯU TRÚ ” TỐI ĐA 30 NGÀY

II. HỒ SƠ CÔNG TÁC:

THƯ MỜI

THƯ ĐỀ CỬ CÔNG TÁC

HỘ CHIẾU

HÌNH

STK HOẶC XÁC NHẬN SỐ DƯ NGÂN HÀNG

SAO Y GPKD CTY, THUẾ CTY 3 THÁNG GẦN NHẤT

THỜI GIAN LÀM VIỆC : 15-24 NGÀY

THỜI HẠN VISA 3 THÁNG
LƯU TRÚ ” TỐI ĐA 30 NGÀY

Dịch vụ làm visa Qatar

Dịch vụ làm visa Qatar