Tag: xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Bạn muốn thành lập hộ kinh danh cá thể nhưng chưa biết phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu? thủ tục như thế nào? Hãy đến với Chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn tất cả những vấn đề cần thiết và liên quan đến việc xin giấy phép kinh doanh cá thể một cách nhanh chóng và an toàn.

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

1. Thủ tục pháp lý xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
2. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh.
Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh.
3. Các thông tin cần cung cấp trong Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
Ngành, nghề kinh doanh;
Số vốn kinh doanh;
Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình;
Địa chỉ nơi cư tú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;
Chữ ký.