Tag: xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Các bạn có thể đến làm thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình tại Chúng tôi. Đảm bảo thủ tục nhanh gọn và tiết kiệm chi phí.

Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Để quảng cáo được trên trên truyền hình, quý khách cần làm thủ tục xin giấy phép đổi với một số lĩnh vực đặc thù.

1. Các loại hình quảng cáo cần xin giấy phép quảng cáo truyền hình gồm:

Quảng cáo thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, chương trình khuyến mãi…

2. Xin giấy phép quảng cáo truyền hình ở đâu?

Các bạn có thể đến làm thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình tại Chúng tôi. Đảm bảo thủ tục nhanh gọn và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết các vấn đề liên quan về việc xin giấy phép quảng cáo truyền hình giúp quý khách có cái nhìn tổng quan nhất.

3. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình gồm:

A. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm:

Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao)
Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
B. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo dược phẩm (thuốc)

Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
C. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm:

Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
Giấy chứng nhận đăng ký lưu mỹ phẩm tại Việt Nam;
Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)